Zemianske Podhradie
Zemianske Podhradie

Oznámenie o začatí správneho konania

Obec Zemianske Podhradie - Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou
Zodpovedá: Správca Webu