Menu
Zemianske Podhradie
Zemianske Podhradie

Úradná tabuľa

Vyvesené: 10. 7. 2024 Dátum zvesenia: 25. 7. 2024
Vyvesené: 1. 7. 2024 Dátum zvesenia: 21. 7. 2024
Obecný úrad Zemianske Podhradie oznamuje daňovníkom , že daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a miestny poplatok za komunálne odpady za rok 2024 sa budú vyberať od 1. júla 2024
Vyvesené: 22. 5. 2024
Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú 3.4.2024 v čase od 8,00 do 15,00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
Vyvesené: 27. 3. 2024
na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Zemianske Podhradie na školský rok 2024/ 2025...
Vyvesené: 18. 3. 2024
Vážení občania, od 1. apríla 2024 sa menia podmienky pre triedený zber, ktoré prinesú pre rodinné domy povinnosť nulovej donáškovej vzdialenosti. Triedený zber z rodinných domov bude preto od 1.4.2024 zabezpečený vrecovým zberom.......
Vyvesené: 14. 3. 2024
Voľné pracovné miesto ......
Vyvesené: 26. 2. 2024
Vyvesené: 2. 2. 2024
za účelom zbierania informácií k PHRSR.
Vyvesené: 5. 10. 2023
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou......
Vyvesené: 19. 9. 2023
Vyvesené: 5. 9. 2023
zmiernenie dopadov migračnej vlny v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine...
Vyvesené: 2. 8. 2023
bezplatná sociálna služba, tzv. starostlivosť na diaľku pomocou systému IDA- nepretržite, 24 hodín denne zaznamenáva údaje o pohybe v domácnosti i mimo nej prijímateľa...
Vyvesené: 16. 5. 2023
Vyvesené: 21. 4. 2023
projekt je financovaný na základe schválenej žiadosti o NFP z operačného programu IROP...
Vyvesené: 10. 4. 2023
z dôvodu hodného osobitného zreteľa TVK a.s. ...
Vyvesené: 9. 3. 2023
zámer odpredaj majetku Obce Zemianske Podhradie...
Vyvesené: 13. 2. 2023
vybrané parcely lokalít SKUEV0367 a SKUEV3367 Holubyho kopanice do národného zoznamu území európskeho významu alebo na ktorých sa navrhuje zmena stupňa ochrany -Verejná vyhláška
Vyvesené: 23. 1. 2023
Vážení občania, prinášame Vám komunikačnú službu MUNIPOLIS, vďaka ktorej sa k Vám informácie dostanú vždy včas.

Registrovať sa do nej môžete po kliknutí na obrázok nižšie.
Vyvesené: 18. 1. 2023
Obecný úrad Zemianske Podhradie vyzýva daňovníkov, ktorým vznikla zmena v roku 2022 na povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2023 do 31. januára 2023.......
Vyvesené: 13. 1. 2023
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón...
Vyvesené: 27. 10. 2022
TVK a.s. Trenčín vyzýva občanov o zabezpečenie dočasného užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku....
Vyvesené: 18. 8. 2022
Vyvesené: 28. 4. 2022
Rodinná firma Kamenárstvo Karlíková z Trenčianskych Bohuslavíc ponúka svoje služby ...
Vyvesené: 1. 3. 2022
Obec Zemianske Podhradie - Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou
Vyvesené: 16. 2. 2022
Obec Zemianske Podhradie - Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou
Vyvesené: 8. 2. 2022
Spoločný úrad samosprávy začne od 1. februára 2022 fungovať bez obmedzenia ...
Vyvesené: 28. 1. 2022
cieľom projektu je vybudovanie bezplatného WIFI pripojenia pre občanova ...
Vyvesené: 27. 1. 2022
Vo štvrtok 13.1.2022 v čase od 15,20 do 15,35 hod. pred KD sa uskutoční výkup papiera, výmenou za hygienické výrobky.
Vyvesené: 10. 1. 2022
Stavebný úrad v Novom Meste nad Váhom bude z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorený od 23.12.2021 do 07.01.2022 ...
Vyvesené: 20. 12. 2021
vyhlásenej výzvy pre podporu...
Vyvesené: 6. 12. 2021
OcÚ Trenčianske Bohuslavice oznamuje, že počas vianočných sviatkov t.j. od 23.12 do 9.1.2022 budú pracovníci obecného úradu čerpať dovolenku, z toho dôvodu je potrebné, aby ste si nahlásili vývozy zo žúmp do 20. decembra 2021.
Vyvesené: 3. 12. 2021
Vyvesené: 2. 12. 2021
VITAMED.SK s.r.o. oznamuje , že od 29.10.2021 od 7,00 hodiny do 31.10.2021 do 18,00 hodiny bude uzavretá cesta pre osobnú a nákladnú dopravu do lokality Lovichovec, z dôvodu opravy príjazdovej cesty.
Vyvesené: 28. 10. 2021
Obec Zemianske Podhradie vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Zemianske Podhradie s nástupom 23.12.2021 ...
Vyvesené: 26. 10. 2021
v obci Zemianske Podhradie do 28.10.2021, miesto: garáž vo dvore obecného úradu. Zberajú sa všetky domáce elektrospotrebiče...
Vyvesené: 18. 10. 2021
MOM pri nemocnici - biely kontajner PCR a AG vyšetrenie na COVID-19 otváracie hodiny a cenník ...
Vyvesené: 1. 10. 2021
Výbor Urbárskej obce Bošáca, pozemkové spoločenstvo zvoláva v súlade so zákonom č.97/2013 Z.z. o pozemkových ...
Vyvesené: 24. 9. 2021
Oznamujeme občanom, že vývoz smeťových nádob v našej obci sa uskutoční podľa harmonogramu t.j. zajtra 15.9.2021
Vyvesené: 14. 9. 2021
z dôvodu hodného osobitného zreteľa...
Vyvesené: 9. 9. 2021
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou
Vyvesené: 9. 9. 2021
Na základe opatrení ohľadom obmedzenia šírenia AMO (Africký mor ošípaných) PS Bošáca upozorňuje občanov...
Vyvesené: 2. 9. 2021
Oznamujeme občanom, že vývoz smeťových nádob v našej obci sa uskutoční podľa harmonogramu t.j. v stredu 1.9.2021
Vyvesené: 31. 8. 2021
Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje , že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú v pondelok 13. septembra 2021 v čase od 11,30 do 14,30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
Vyvesené: 31. 8. 2021
Územný plán obce Zemianske Podhradie - zaslanie strategického dokumentu a správy o hodnotení
Vyvesené: 30. 8. 2021
Územný plán obce Zemianske Podhradie - oznámenie o zasielaní stanovísk k strategickému dokumentu a správy o hodnotení.
Vyvesené: 30. 8. 2021
Mimoriadne núdzové opatrenia s platnosťou a účinnosťou od 3.8.2021 do odvolania.
Vyvesené: 16. 8. 2021
Obec Zemianske Podhradie, ako orgán územného plánovania podľa §16 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) oznamuje dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým právnickým osobám, dotknutým osobám orgánom a ostatnej verejnosti v súlade s § 22 stavebného zákona, že
Vyvesené: 6. 8. 2021
Vo štvrtok 24.júna 2021 zasiahla neďalekú Moravu prírodná katastrofa, ktorá si vyžiadala rozsiahle škody na majetku, zdraví a žiaľ i životoch.
Vyvesené: 29. 6. 2021
Milí spoluobčania,
radi by sme vás informovali, že obec Zemianske Podhradie v spolupráci s obcou Bošáca zapisuje záujemcov o očkovanie proti ochoreniu Covid 19 vakcínou Pfizer pre občanov  od 16 rokov neobmedzene. ...
Vyvesené: 9. 6. 2021
Pre osoby nad 60 rokov, vrátane 10. 04. 2021 od 8,00 hod. Podrobnejšie informácie v priloženom letáku a informačnom linku.
Vyvesené: 1. 4. 2021
K dnešnému dňu 30.03.2021 k 10,00 hod. má obec Zemianske Podhradie elektronicky sčítaných 84,23 % obyvateľov. Žiadame občanov, ktorí sa ešte elektronicky nesčítali, aby tak vykonali do 31. marca 2021. Týmto žiadame obyvateľov, aby pomohli pri elektronickom sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú.

Ďakujeme
Vyvesené: 30. 3. 2021
Vyvesené: 25. 3. 2021
Vyvesené: 18. 3. 2021
Vyvesené: 17. 3. 2021
Vážení občania, v dňoch 11. a 12. marca 2021 bude Obecný úrad Zemianske Podhradie doručovať respirátory FFP2 do Vašich poštových schránok.
Vyvesené: 11. 3. 2021
Uznesenie vlády SR č. 123 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Vyvesené: 3. 3. 2021
Uznesenie vlády SR č. 77 z 5. februára 2021
Vyvesené: 8. 2. 2021
Vyvesené: 15. 12. 2020
Vyvesené: 23. 11. 2020
Vyvesené: 30. 9. 2020
Vyvesené: 21. 8. 2020
Vyvesené: 30. 7. 2020
Vyvesené: 12. 6. 2020
Vyvesené: 20. 5. 2020
Vyvesené: 20. 5. 2020
Vyvesené: 20. 5. 2020
Vyvesené: 23. 4. 2020
Vyvesené: 16. 4. 2020
Vyvesené: 15. 4. 2020
Vyvesené: 14. 4. 2020
Vyvesené: 7. 4. 2020
Vyvesené: 3. 4. 2020
Vyvesené: 3. 4. 2020
Vyvesené: 2. 4. 2020
Vyvesené: 31. 3. 2020
Vyvesené: 31. 3. 2020
Vyvesené: 31. 3. 2020
Vyvesené: 27. 3. 2020
Vyvesené: 25. 3. 2020
Vyvesené: 24. 3. 2020
Vyvesené: 18. 3. 2020
Vyvesené: 18. 3. 2020
Vyvesené: 17. 3. 2020
Vyvesené: 13. 3. 2020
Vyvesené: 10. 3. 2020
Vyvesené: 9. 1. 2020
Vyvesené: 23. 12. 2019
Vyvesené: 28. 11. 2019
Vyvesené: 27. 11. 2019
Vyvesené: 27. 11. 2019

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Mobilná aplikácia- odpady

Mobilná aplikácia odpady

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mapa obce

mapa

Aktuálne počasie

dnes, utorok 16. 7. 2024
polojasno 32 °C 22 °C
streda 17. 7. slabý dážď 31/19 °C
štvrtok 18. 7. jasná obloha 31/17 °C
piatok 19. 7. oblačno 30/18 °C