Zmluvy rok 2015

pdfKupna_zmluva_pozemok_TSK.pdf

pdfAGRO_EKO_group_s.r.o._Zmluva_o_odbere_odpadu_sklo_2015.pdf542.05 KB

pdfNATUR-PACK_apdf.s._Zmluva_o_uzavreti_buducej_zmluvy__23.12.2015.pdf902.43 KB

pdfDodatok_SPP_k_Zmluve_o_dodavke_plynu_29._6._2015.pdf363.10 KB

pdfDohoda_1.kompletna_o_ukonceni_zmluvy_o_zapezbecovani_stravovania_MS_zo_dna_1.11.2011.pdf164.04 KB

pdfDohoda_o_zmene_zmluvy_SOMI_s.r.o._2015.pdf323.16 KB

pdfDohoda_s_UPSVaR_drobne_obecne_sluzby_22.12.2015.pdf331.56 KB

pdfDohoda_s_UPSVaR_o_pomoci_v_hmotnej_nudzi_22.12.2015.pdf340.83 KB

pdfObec_Bosaca_Dodatok_c_1_k_Zmluve_o_spolocnom_vyuziti_stavby_vodovodu_25.6.2015.pdf723.39 KB

pdfP.A.S._SK_sat.s.r.o._Dohoda_o_ukonceni_Zmluvy_o_najme_nebytovych_priestorov_zo_dna_12.10.2009.pdf187.9 KB

pdfPD_Bosaca_Zmluva_o_dielo_na_udrzbu_miestnych_komunikacii_od_snehu_2015.pdf375.81 KB

pdfPyroslovakia_Vypoved_Zmluvy_o_poskytovani_zdravotneho_dohladu_nad_pracovnymi_podmienkami_2015.pdf20.69 KB

pdfPyroslovakia_s.r.o._Zmluva_c_2015_003_o_zabezpeceni_cinnosti_ochrany_pred_poziarmi_BOZP_zdravotny_dohlad_18.12.2015.pdf685 KB

pdfPyroslovakia_Vypoved_Zmluvy_o_zabezpeceni_cinnosti_ochrany_pred_poziarmi_a_BOZP_2015.pdf21.57 KB

pdfPyroslovakia_Zmluva_c_07_2015_PZS_o_poskytovaní_zdravotneho_dohladu_nad_pracovnymi_podmienkami_2015.pdf288.32 KB

pdfSecurity_PK_s.r.o._Zmluva_c_243_2015_o_pripojeni_na_stredisko_registrovanych_poplachov_28.10.2015.pdf1.14 MB

pdfSlovanet_a.s._Zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb__2015.pdf2.8 MB

pdfSobotovic_M._Sponzorska_zmluva_skolske_ovocie_2015.pdf426.96 KB

pdfSomi_TN_Dohoda_o_zmene_zmluvy_o_predaji_programoveho_vybavenia_MZDY_2015.pdf328.92 KB

pdfTSK_Kupna_zmluva_c_2014_0390_pozemok_bytovka_2015.pdf1.22 MB

pdfTVK_a.s._Zmluva_o_dodavke_vody_z_verejneho_vodovodu_29.4.2015.pdf1.79 MB

pdfZmluva_AGRO_EKO_group_sklo.pdf1.95 MB

pdfZmluva_c_15_007_o_dielo_Na_zhotovenie_projektu_2015.pdf271.64 KB

pdfZmluva_c_15_069_o_dielo_Na_sluzby_externeho_manazmentu_2015.pdf360.42 KB

pdfZmluva_o-zdruzenych_fin._prostr._Kongregacia_skolskych_sestier_16.12.2015.pdf652.21 KB

pdfZmluva_O2_o_posktovani_verejnych_sluzieb_9._3._2015.pdf508.9 KB

pdfZmluva_o_dielo_na_vypracovanie_projektovej_dokumentacie_rekonstrukcia_KD_16.6.2015.pdf527.65 KB

pdfZmluva_o_vypozicke_Trencianske_Muzeum_PM_c_2_2015.pdf439.59 KB

pdfZmluva_Z_J_SK_s.r.o._o_zapezbecovani_stravovania_MS_Zem_Podhradie_2015.pdf284.7 KB

 

 

 

 

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby