Spomienková slávnosť na Ľ.V.Riznera

Obec Zemianske Podhradie

   Miestny odbor Matice slovenskej v Bošáci

Občianske združenie Jozefa Ľudovíta Holubyho

Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Zemianskom Podhradí

v spolupráci

s Maticou slovenskou v Martine

Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne

Trenčianskym múzeom v Trenčíne - oddelenie Podjravorinského múzea v NMn/V

Knižnicou Ľ. V. Riznera v Novom Meste nad Váhom

 

usporiadali v Zemianskom Podhradí

v nedeľu 30.03.2014 Spomienkovú slávnosť pri príležitosti

165. výročia narodenia Ľ.V.Riznera,

rodákovi z našej obce, významnému slovenskému bibliografovi, básnikovi, pedagógovi a publicistovi.

 

O 9,30 hod. sa konali slávnostné služby Božie, po ich skončení,  za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča, položili prítomní vence k pamätnej tabuli Ľ.V.Riznera a pozreli si Pamätný dom Holuby-Rizner ako i Materskú školu.

 

Po obede zúčastnení položili vence k pamätnej tabuli na rodnom dome Ľ.V.Riznera. Pamätný deň bol ukončený v KD v našej obci divadelným predstavením autora Jána Juráka CÉDER A LIMBA, o živote Ľ.V.Riznera s priamou účasťou návštevníkov predstavenia ako hostí Riznerovej svadby. Divadelnú hru nacvičili ochotnícky divadelníci z Nového Mesta nad Váhom pod vedením režiséra Štefana Psotného. 

 

 

 

 

 

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby