Oznamy obce- uloženie písomnosti

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Občan: Alexander Šimon

Písomnosť je uložená Pošta Bošáca

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Zemianske Podhradie, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri adries obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte v Bošáci v otváracích hodinách:

Pondelok: 8,00 hod . - 16,00 hod.

Utorok: 8,00 hod. - 16,00 hod.

Streda: 8,00 hod. - 17,00 hod.

Štvrtok: 8,00 hod. - 16,00 hod.

Piatok: 8,00 hod. - 16,00 hod.

Toto oznámenie bolo vyvesené v úradnej tabuli Obecného úradu Zemianske Podhradie od 16. 12. 2016 do 02.01.2017.

 

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Občan: Alexander Šimon

Písomnosť je uložená Obecný úrad Zemianske Podhradie

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Zemianske Podhradie, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri adries obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 7 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade Zemianske Podhradie v úradných hodinách:

Pondelok: 7,30 hod . - 16,00 hod.

Utorok: 7,30 hod. - 16,00 hod.

Streda: 7,30 hod. - 18,00 hod.

Piatok: 7,30 hod. - 13,00 hod.

Toto oznámenie bolo vyvesené v úradnej tabuli Obecného úradu Zemianske Podhradie od 16. 12. 2016 do 22.12.2016.

 

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Občan: Zdeněk Bako

Písomnosť je uložená Pošta Bošáca

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Zemianske Podhradie, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri adries obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte v Bošáci v otváracích hodinách:

Pondelok: 8,00 hod . - 16,00 hod.

Utorok: 8,00 hod. - 16,00 hod.

Streda: 8,00 hod. - 17,00 hod.

Štvrtok: 8,00 hod. - 16,00 hod.

Piatok: 8,00 hod. - 16,00 hod.

Toto oznámenie bolo vyvesené v úradnej tabuli Obecného úradu Zemianske Podhradie od 16. 12. 2016 do 02.01.2017.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby