Rôzne oznamy

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

 

Občan: Ľuboš Chrenko

Písomnosť je uložená Pošta Bošáca

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Zemianske Podhradie, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri adries obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 10 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pote v Bošáci v otváracích hodinách:

Pondelok: 8,00 hod . - 16,00 hod.

Utorok: 8,00 hod. - 16,00 hod.

Streda: 8,00 hod. - 17,00 hod.

Štvrtok: 8,00 hod. - 16,00 hod.

Piatok: 8,00 hod. - 16,00 hod.

Toto oznámenie bolo vyvesené v úradnej tabuli Obecného úradu Zemianske Podhradie od 14. 11. 2016 do 25. 11. 2016.

Oznam

 

Informácia pre občana: máte možnosť predať svoje prebytky prostredníctvom

 

internetu.

 

Toto môžete po registrácii vykonať bezplatne na www.slovenskyvyrobca.sk

 

v kategórii „Prebytky občanov miest a obcí Slovenska“.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby