Oznámenie o uložení zásielky- Lucia Mizáková

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

 

Občan: Lucia Mizáková

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade Zemianske Podhradie.

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Zemianske Podhradie, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri adries obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Zemianskom Podhradí v úradných hodinách:

Pondelok: 7,30-12,00 13,00-16,00 hod.

Utorok: 7,30-12,00 13,00-16,00 hod.

Streda: 7,30-12,00 13,00-18,00 hod.

Piatok: 7,30-13,00 hod.

Toto oznámenie bolo vyvesené v úradnej tabuli Obecného úradu Zemianske Podhradie od 19. 05. 2016 do 2.6.2016

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby