Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Nová Bošáca

 

 

 

     Ako dotknutá obecZemianske Podhradie na základe § 6 ods.5 zákona č. 24/2006 Z.z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informujeme verejnosť, že do zverejneného oznámenia viď. príloha -  pdfOznamenie_o_strategickom_dokumente_Uzemny_plan_obce_Nova_Bosaca.pdf248.1 KB  môžu nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo kópie na vlastné náklady. Oznámenie musí byť prístupné verejnosti najmenej po dobu 14 dní od doručenia.

 

 

      Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu N. M. n. Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Miesto a čas konania konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní je možné vykonať na Okresnom úrade N.M.n.Váhom po vzájomnom telefonickom dohovore s Ing. Máriou Kadlecovou na telefónnom čísle: 032/ 77 45 808, resp. 032/ 77 45 406

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby