Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

O Z N A M

 

Vážení občania,

V súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. Vás žiadame o vyplnenie priloženého dotazníka, ktorý bude využitý pri spracovaní návrhu „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zemianske Podhradie“. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je nevyhnutným dokumentom v oblasti rozvoja obce a čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

Cieľom dotazníka je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich života. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pomôže zlepšiť rozvoj, rozšíriť ponuku a kvalitu služieb zabezpečovaných obcou, a inými poskytovateľmi, zlepšiť kvalitu technickej infraštruktúry, odpadového hospodárstva, dopravnej infraštruktúry, životného prostredia, atď... Ďakujeme za Váš čas a ochotu pri vyjadrení názoru na predmetnú oblasť. Dotazník je anonymný. Pri vypĺňaní voľte odpovede tak, aby čo najviac zodpovedali Vašim predstavám. Otázky by mali inšpirovať k prijatiu opatrení za účelom zvýšenia kvality služieb a prostredia v ktorom žijete.

Vyplnený dotazník prosíme zastať na email adresu obce: obec@zemianske–podhradie.sk alebo doručiť na Obecný úrad Zemianske Podhradie.

 docFormular_pre_obyvatelov_II_zjednoduseny_1.doc78 KB

Ďakujeme Vám za vyplnenie dotazníka.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby