Zelená pre Vaše nápady

Rok 2016

 

Opäť možnosť pre Vás občanov a Vaše nápady, ktoré môžete zrealizovať cez Mikroregión Bošáčka.

http://www.bosaca.sk/nasa-obec/mikroregion-bosacka/622-zelena-pre-vae-napady

 

 

Rok 2015

Združenie obcí Mikroregión Bošáčka vyhlasuje výzvu na poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektov zameraných na akúkoľvek oblasť, ktorá bude verejného charakteru. To znamená, že výsledok projektu budú môcť využívať všetci obyvatelia a návštevníci Bošáckej doliny.

Termín predkladania projektov do 31.05. 2015. Projekt treba doručiť osobne na  obecný úrad alebo poštou na adresu:

Združenie obcí – mikroregión BOŠÁČKA

Zemianske Podhradie 138

913 07 Bošáca

 

Výsledky budú známe do  6/ 2015. Zverejnené budú na internetovej stránke a uchádzači budú písomne vyrozumení o schválení alebo neschválení projektu.

 

O dotáciu sa môžu uchádzať:

· jednotlivec

· skupina obyvateľov

· organizácie a združenia pôsobiace v obciach

 

Podmienky:

· projekty sa musia realizovať na území obcí mikroregiónu Bošáčka. To znamená projekt sa môže uskutočniť buď v jednej obci alebo vo viacerých obciach mikroregiónu (Bošáca, Zemianske Podhradie, Trenčianske Bohuslavice, Haluzice a Nová Bošáca);

· miesto musí byť verejne prístupné všetkým občanom;

· Mikroregión Bošáčka preplatí náklady na materiál, prípadne odborné práce;

· do hodnotenia budú zaradené iba projekty založené na dobrovoľníckej práci.

 

Výška podpory a podmienky čerpania:

Maximálna výška príspevku je 300 €. V prípade zaujímavého projektu môže Výkonný výbor mikroregiónu Bošáčka rozhodnúť aj o vyššom finančnom príspevku alebo bude spolupracovať pri získavaní finančných zdrojov z iných grantov. Finančné prostriedky budú po schválení projektu poskytované priebežne resp. na základe faktúry alebo pokladničného dokladu.

 

Príklady projektov:

obnova alebo vytvorenie spoločného verejného priestranstva (oddychová zóna, vybudovanie altánku, oprava alebo
osadenie nových lavičiek...) a ďalšie nápady, ktoré budú prospešné spoluobčanom.

 

Prvým podporeným projektom z mikroregiónu Bošáčka bola oprava kyselky v Haluziciach. Druhým
projektom je podpora turisticko – náučného chodníka, ktorý bol z väčšej časti (79%) podporený nadáciou Orange. O projekt žiadala neformálna skupina a následne požiadala o dofinancovanie mikroregión Bošáčka.

 

pdfZiadost_o_fin.prispevok.pdf249.03 KB

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby