Zemianske Podhradie - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Wifi pre Teba

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón...

 

Logo WIFI PRE TEBA (815.14 kB)

 

 

tu

 

 

Názov projektu: Wifi pre teba obec Zemianske Podhradie

ITMS2014+: 311070X673

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Zemianske Podhradie, Zemianske Podhradie 138, 913 07 Bošáca

Miesto realizácie: Obec Zemianske Podhradie

Výška nenávratného príspevku: 11 875,00 €

 

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti

30 Mbit/s.

 

Prístupový bod:  

AP1 Interný - kultúrny dom

AP2 Interný - obecný úrad

AP3 externý - námestie pred OcÚ

AP4 externý - športový areál

AP5 externý - športový areál

AP6 externý - požiarne ihrisko

AP7externý - požiarne ihrisko

AP8 externý - oddychová zóna

AP9 externý - ihrisko detské pri MŠ

 

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt Wifi pre Teba obec Zemianske Podhradie je zrealizovaný v súlade so Zmluvou o NFP.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Zodpovedá: Správca Webu