Zemianske Podhradie
Zemianske Podhradie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
5. 8. 2022

Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve

31/2022

11,94 EUR

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Zemianske Podhradie

4. 8. 2022

Záložná Zmluva č. 300/47/2022

30/2022

43 090,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Zemianske Podhradie

4. 8. 2022

Založná zmluva č. 300/46/2022

29/2022

324 710,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Zemianske Podhradie

21. 7. 2022

Zml. o úvere č. 300/47/2022 obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie bytov výstavbou

28/2022

43 090,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Zemianske Podhradie

21. 7. 2022

Zml. o úvere č. 300/46/2022 obstaranie nájomných bytov výstavbou

27/2022

324 710,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Zemianske Podhradie

21. 7. 2022

Dodatok č. 1 k Zml. č. 12/2022 o zriadení vecného bremena

26/2022

Neuvedené

Ján Beták, Ing.

Obec Zemianske Podhradie

21. 7. 2022

Dodatok č. 1 k Zml. č. 13/2022 predaj obecného pozemku

25/2022

Neuvedené

Daniela Madilová, Mgr.

Obec Zemianske Podhradie

21. 7. 2022

Zml. č. 0009/2022 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

24/2022

216 470,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Zemianske Podhradie

21. 7. 2022

Zml. č. 0010 - PRB/2022 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

23/2022

25 500,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Zemianske Podhradie

21. 7. 2022

Zml. o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

22/2022

46,80 EUR

Osobnyudaj.sk - TN,s.r.o.

Obec Zemianske Podhradie

21. 7. 2022

Dohoda o ukončení spolupráce

21/2022

Neuvedené

Osobnyudaj.sk

Obec Zemianske Podhradie

21. 7. 2022

Zml. o poskytovaní služieb

20/2022

50,40 EUR

Osobnyudaj.sk - TN,s.r.o.

Obec Zemianske Podhradie

21. 7. 2022

Dohoda o ukončení spolupráce

19/2022

Neuvedené

Osobnyudaj.sk

Obec Zemianske Podhradie

7. 7. 2022

Dodatok č.1 k Zml. o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112537

18/2022

45,00 EUR eur/MWh

Energie2, a.s.

Obec Zemianske Podhradie

21. 6. 2022

Zml. o dielo

17/2022

600,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra Púchov

Obec Zemianske Podhradie

8. 6. 2022

Zml. o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby

16/2022

1 331,04 EUR ročne

SÚS Nové Mesto nad Váhom

Obec Zemianske Podhradie

8. 6. 2022

Dodatok č.3 k Zml. zo dňa 16.12.2015 o zabezpečení stravovania v MŠ

15/2022

2,86

Z&J SK s.r.o.

Obec Zemianske Podhradie

30. 5. 2022

Zml. o darovaní prebytočného majetku

14/2022

304,80 EUR

Slovenská republika- Štatistický úrad SR

Obec Zemianske Podhradie

30. 5. 2022

Zml. o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do DS

10/2022

2 772,90 EUR poplatok za pripojenie

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Zemianske Podhradie

10. 5. 2022

Zml. o odpredaji obecného majetku

13/2022

395,00 EUR

Obec Zemianske Podhradie

Daniela Madilová, Mgr.

10. 5. 2022

Zml. o zriadení vecného bremena

12/2022

bezodplatne

Ján Beták, Ing.

Obec Zemianske Podhradie

9. 5. 2022

Zml. o poskytnutí dotácie z DPO SR

11/2022

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Zemianske Podhradie

9. 5. 2022

Zml. o dielo - predĺženie verejného vodovodu

09/2022

32 964,42 EUR

Reprogas, s.r.o.

Obec Zemianske Podhradie

8. 4. 2022

Dodatok číslo 2/2022 k Zml.o dielo č.24/2021

08/2022

630 282,94 EUR

DIKRA s.r.o.

Obec Zemianske Podhradie

17. 3. 2022

Dodatok č. 1 k Zml. o dielo č. 24/2021 zo dňa 05.11.2021

07/2022

630 282,94 EUR

Obec Zemianske Podhradie

DIKRA s.r.o.

14. 3. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

06/2022

Neuvedené

Obec Zemianske Podhradie

Západoslovenská distribučná

14. 3. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

05/2022

Neuvedené

Obec Zemianske Podhradie

Kusenda-plastové okná

7. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv na CRZ

03/2022

115,00 EUR

Obec Zemianske Podhradie

Galileo

8. 2. 2022

Zmluva na dodanie tovaru a s ním súvisiacich služieb

04/2022

12 504,00 EUR

Obec Zemianske Podhradie

Slovtel a.s.

7. 2. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve -55009456

02/2022

v texte zmluvy

Obec Zemianske Podhradie

Marius Pedersen, a.s.

18. 1. 2022

Dodatok k Zmluve- PO 2503202001

01/2022

neurčená

Obec Zemianske Podhradie

ENVI-PACK

30. 12. 2021

Zmluva o združenej dodávke

31/2021

0,07 EUR

Obec Zemianske Podhradie

SPP distribúcia

28. 12. 2021

Dodatok k Zmluve- Slovak telekom a.s.

30/2021

45,59 EUR

Obec Zemianske Podhradie

Slovak Telekom, a.s.

22. 12. 2021

Dodatok č.9 k Zml. č. 1010142006

29/2021

40,00 EUR

Obec Zemianske Podhradie

KOS, s.r.o.

21. 12. 2021

Dodatok č.2 k zml. o výpožičke č. TM-7/2016 zo dňa 29.04.2016

28/2021

nevyčíslená

Obec Zemianske Podhradie

Trenčianske múzeum v Trtenčíne

21. 12. 2021

Dodatok č. 1/2021 k Zml. o združených finančných prostriedkov

27/2021

71,50 EUR

Obec Zemianske Podhradie

Mesto Nové Mesto nad Váhom

17. 12. 2021

Dodatok č. 2

26/2021

407,20 EUR

Obec Zemianske Podhradie

Prima banka a.s.

17. 12. 2021

Dodatok č.2 k Zml. o zabezpečení stravovania

25/ 2021

zmena výšky režijných nákladov

Obec Zemianske Podhradie

Z&J SK s.r.o.

16. 11. 2021

Zmluva o dielo

24/2021

630 282,94 EUR

Obec Zemianske Podhradie

DIKRA s.r.o.

20. 10. 2021

Zml.o pripojení OM zariadenia žiadateľa do DS

23/2021

Neuvedené

Obec Zemianske Podhradie

Západoslovenská distribučná

22. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu

21/2021

50€/kontajner textil

Obec Zemianske Podhradie

TextilEco a.s.

20. 9. 2021

Zmluva o dielo

22/2021

7 090,45 EUR

Obec Zemianske Podhradie

Kusenda-plastové okná

15. 9. 2021

Zml. o združenej dodávke elektriny č. 1112537

20/2021

0,95 EUR 0,9458kWh

Obec Zemianske Podhradie

Energie2, a.s.

9. 9. 2021

Mandátna zmluva

19/2021

podľa úspory

Obec Zemianske Podhradie

Mgr. Juraj Lobotka

19. 8. 2021

Dohoda o postúpení práv a povinností

18/2021

Neuvedené

Obec Zemianske Podhradie

CITYPLAN s.r.o.

9. 8. 2021

Mandátna zmluva

17/2021

708,00 EUR

Obec Zemianske Podhradie

Ing.arch. Karol Ďurenec,s.r.o.

2. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

14/2021

50,40 EUR

Obec Zemianske Podhradie

Osobnyudaj.sk

13. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

15/2021

10 360,00 EUR

Obec Zemianske Podhradie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

23. 6. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1723/15

16/2021

Neuvedené

Obec Zemianske Podhradie

TVK, a.s.

23. 6. 2021

Mandátna zmluva

13/2021

Neuvedené

Obec Zemianske Podhradie

Mgr. Juraj Lobotka

21. 5. 2021

Zmluva o pripojení odberných miest

12/2021

1 258,20 EUR

Obec Zemianske Podhradie

Západoslovenská distribučná

13. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

11/2021

3 000,00 EUR

Obec Zemianske Podhradie

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

30. 3. 2021

Kúpna zmluva

09/2021

2 300,00 EUR

Obec Zemianske Podhradie

Obec Nová Bošáca

29. 3. 2021

Povinné zmluvné poistenie

10/2021

121,58 EUR

Obec Zemianske Podhradie

ČSOB Poisťovňa, a.s.

16. 3. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

08/2021

Neuvedené

Obec Zemianske Podhradie

Slovenská republika- Štatistický úrad SR

3. 3. 2021

Zmluva o dodávkach tovaru

07/2021

Neuvedené

Obec Zemianske Podhradie

Zdravo a chutne.com.,s.r.o.

22. 2. 2021

Zmluva o nájme

06/2021

104,96 EUR

Obec Zemianske Podhradie

PD Bošáca

19. 2. 2021

Dodatok č. 1

05/2021

14,69 EUR

Obec Zemianske Podhradie

Generali Poisťovňa, a.s.

5. 2. 2021

Poskytovanie služieb MOM- COVID-19

04/2021

1,50 EUR

Obec Zemianske Podhradie

Ako zachrániť život s.r.o.

29. 1. 2021

Poskytovanie služieb MOM- COVID-19

03/2021

1,50 EUR

Obec Zemianske Podhradie

Ako zachrániť život s.r.o.

22. 1. 2021

Poskytovanie služieb MOM- COVID-19

02/2021

1,50 EUR

Obec Zemianske Podhradie

Ako zachrániť život s.r.o.

15. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí služby

01/2021

300,00 EUR

Obec Zemianske Podhradie

Urbitech s.r.o.

10. 12. 2020

Dodatok č. 1 Prima banka a. s.

25/2020

162 879,48 EUR

Obec Zemianske Podhradie

Prima banka a.s.

10. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

24/2020

Neuvedené

Obec Zemianske Podhradie

Slovenská republika- Štatistický úrad

13. 10. 2020

Darovacia zmluva

27/2020

bezodplatne

Emília Bátorová

Obec Zemianske Podhradie

6. 7. 2020

Zml. č. 28/007/20

18/2020

21 876,58 EUR dvadsaťjedenticíc osemstosedemdesiat šesťeur päťdesiatosemcentov

Obec Zemianske Podhradie

Prima banka a.s.

5. 6. 2020

Kúpna zmluva

16/2020

2 250,00 EUR dvetisícdvestopäťdesiat

Pavol Pospíšil

Obec Zemianske Podhradie

21. 4. 2020

Zml. o dielo č. 7/2020 výstavba multifunkčného ihriska

13/2020

59 876,58 EUR päťdesiatdeväťtisíc osemstosedemdesiatšesť eur a päťdesiatosemcentov

Obec Zemianske Podhradie

TAX HOLDING s.r.o.

13. 4. 2020

Zml. č.01/2020 Pavol Dinga - Rekonštrukcia strechy kultúrny dom

12/2020

8 602,31 EUR osemtisícšesťstodva eur a tridsať jedna centov

Obec Zemianske Podhradie

Pavol Dinga

9. 4. 2020

Zml. č. 11 Agroeduka, poradenské služby

11/2020

1 000,00 EUR jedentisíceur

Obec Zemianske Podhradie

Agroeduka

6. 4. 2020

Zml. č.PO 2503202001 - ENVI-PAK -Organizácia zodpovednosti výrobcov

05/2020

8 073,20 EUR osemtisícsedemdesiet tri eur a dvadsať centov

Obec Zemianske Podhradie

ENVI-PAK

27. 3. 2020

Zml. č.20Sm100005 o poskytovaní vybraných služieb- BOZP a OP

06/2020

59,00 EUR päťdesiat deväť eur

Obec Zemianske Podhradie

OPF, s.r.o.

25. 3. 2020

Zml. č. 320 0176 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

04/2020

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Zemianske Podhradie

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

20. 3. 2020

Zml. č.- GEN 200310137901- Slovanet a.s. telefón Materská škola

09/2020

14,40 EUR

Obec Zemianske Podhradie

Slovanet, a.s.

17. 3. 2020

Zml, č.8- 2020 Stavokomplet s.r.o. _Vybudovanie chodníka s dažďovou kanalizáciou.

08/2020

43 230,21 EUR

Obec Zemianske Podhradie

Stavokomplet spoločnosť s.r.o.

12. 3. 2020

Zml. č.2020/0110 zámena pozemkov medzi TSK a Obcou

10/2020

bezodplatne

Obec Zemianske Podhradie

TSK

11. 3. 2020

Zml. o dodávke tovaru v Programe školské ovocie na rok 2020-2021

14/2020

sponzorský dar

Obec Zemianske Podhradie

Zdravo a chutne.com.,s.r.o.

4. 3. 2020

Zml. o poskytnutí služby- č. SZ 01-2020

03/2020

1 300,00 EUR tisíctristo

Obec Zemianske Podhradie

CITYPLAN s.r.o.

4. 3. 2020

Zmluva o dielo UZ- 01- 2020

02/2020

18 270,00 EUR osemnásť tisíc dvesto sedemdesiat

Obec Zemianske Podhradie

CITYPLAN s.r.o.

10. 2. 2020

Výpoveď č. 01 -2020, Zml. č. 2015- 003 Pyroslovakia s.r.o.

01/2020

neuvedená

Obec Zemianske Podhradie

PYROSLOVAKIA, s.r.o

22. 1. 2020

Zml. č.9923998730 Slovak telekom a.s.- telefón Obecný úrad

07/2020

50,59 EUR päťdesiat eur a päťdesiat deväť centov

Obec Zemianske Podhradie

Slovak Telekom, a.s.

20. 12. 2019

Zml. Marius Pedersen č. 55009356 o poskytovaní služieb

32/2019

Pozri prílohu zmluvy

Obec Zemianske Podhradie

Marius Pedersen, a.s.

20. 12. 2019

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-186-019-2019

33/2019

114 000,00 EUR stoštrnásťtisíc eur

Obec Zemianske Podhradie

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

19. 12. 2019

Zml. č. CEZ ÚV SR- 519-2019- o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

31/2019

38 000,00 EUR tridsaťosemtisíc eur

Obec Zemianske Podhradie

Úrad vlády SR

19. 12. 2019

Zml. o poskytnutí NFP Z311071X673

29/2019

11 875,00 EUR jedenásťtisícosemstosedemdesiatpäť eur

Obec Zemianske Podhradie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

19. 12. 2019

Dodatok č.8 k Zml. č. 1010142006

28/2019

36,00 EUR tridsaťšesť eur

Obec Zemianske Podhradie

KOS, s.r.o.

19. 12. 2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121938193

27/2019

neurčená

Obec Zemianske Podhradie

Západoslovenská distribučná

19. 12. 2019

Poistná zmluva č. 2407037967

26/2019

neurčená

Obec Zemianske Podhradie

Generali Poisťovňa, a.s.

18. 12. 2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov pre SÚS

25/2019

neurčená

Obec Zemianske Podhradie

SÚS Nové Mesto nad Váhom

18. 12. 2019

Dodtaok č. 11 k zmluve č. 82/1999/11 o vývoze ZKO zo smetných nádob v obci

24/2019

neurčená

Obec Zemianske Podhradie

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom

18. 12. 2019

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

23/2019

neurčená

Obec Zemianske Podhradie

INNOGY Slovensko,s.r.o. (RWE)

18. 12. 2019

Zml. o poskytnutí municipálneho úveru- Eurofondy A-č. 28/010/19

30/2019

164 262,64 EUR stošesdesiatštyritisícdvestošesťdesiatdva a šesdesiatštyri centov

Obec Zemianske Podhradie

Prima banka a.s.

10. 9. 2019

Zmluva č. 156/POD-304/19

22/2019

4 466,46 EUR štyritisícštyristošesťdesiatšesť eur a štydsaťšesť centov

Obec Zemianske Podhradie

Slovenská agentúra životného prostredia

7. 8. 2019

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka

21/2019

neurčená

TVK, a.s.

Obec Zemianske Podhradie

1. 7. 2019

Kúpna zmluva

18/2019

70 000,00 EUR sedemdesiat tisíc eur

Vlastníci pozemkov

Obec Zemianske Podhradie

1. 7. 2019

Zmluva o termínovanom úvere č. 28/004/19

17/2019

70 000,00 EUR sedemdesiat tisíc eur

Prima banka a.s.

Obec Zemianske Podhradie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Mobilná aplikácia- odpady

Mobilná aplikácia odpady

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 15. 8. 2022
slabý dážď 30 °C 17 °C
utorok 16. 8. slabý dážď 32/18 °C
streda 17. 8. jasná obloha 33/19 °C
štvrtok 18. 8. oblačno 35/21 °C

Mapa obce

mapa