Kostol evanjelickej cirkvi a.v.

Klasicistický kostol v Zemianskom Podhradí je postavený na mieste bývalého močiara. Ako základy stavby poslúžili do močaristej pôdy zabíjané dubové pylóny. Má elipsovitý pôdorys a v celej strednej Európe sú takéto kostoly len dva (tu a v Nemecku). Má štvoro dverí, ktoré vedú na každú svetovú stranu a ani jedny nie sú hlavné.

V roku 1785 boli položené základy a v roku 1801 bol dostavaný unikátny ranoempírový evanjelický kostol zásluhou rodiny Príleských. Má kruhovú dispozíciu so stĺporadím okolo celého obvodu. Je postavený v empírovom slohu. Okružná protestantská drevená empora, oltár a organ boli zhotovené súčasne so stavbou kostola. Dvojetážový klasicistický stĺpový oltár s mrežovanou ohradou a kazateľnicou má v strede obraz Krista a dvanásť apoštolov. Organ, tiež klasicistický so stĺpovou organovou skriňou, má rovnaké členenie ako druhá etáž oltára. Mramorové maľovanie oltára, empory a organu je z roku 1868. V roku 2012 prešiel organ generálnou opravou.
Stavba je unikátom tohoto druhu v strednej Európe. Je to jednopriestorový objekt s centrálnou kruhovou dispozíciou a vonkajšou okružnou stĺpovou arkádovou ochozou. Kopulu priestoru kryje ihlancová manzardová strecha.
Projektantom a mecenášom stavby bola grófka Ester Príleská. Tá počas výstavby kostola pod hrozbou použitia strelnej zbrane prinútila kňaza, aby ju zosobášil s mužom jej srdca. Keď bol sobáš vyhlásený za neplatný, išla na osobnú audienciu k cisárovi Jozefovi II. Ten sobáš odobril. Bolo to aj vďaka tomu, že Ester si pred návštevou požičala dieťa, aby obmäkčila vladárovo srdce. Táto zaujímavosť má aj vzťah k národnému dejateľovi Ľudovítovi Štúrovi. Pri stene kostola odvrátenej od hlavnej cesty uvidíte dlhý drevený rebrík vedúci na pôjd. Ten využíval Štúr ako skrýšu v čase, keď bol prenasledovaný cisárskym vojskom. A tiež ako miesto stretnutí s jeho osudovou láskou Adelou.
Pôdorys má elipsovitý tvar s osami 12x14m.
 
Kostol je štátnou pamiatkou.
 
Dodnes slúži svojmu účelu a prebiehajú v ňom bohoslužby.
 
DSCN0122.jpg DSCN4872.JPG Snmka0120.jpg kostol s rebrikom.jpg
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby