Žigmund Paulíny 1750-1831

PaulinyEvanjelický farár, náboženský spisovateľ, autor duchovných piesní, trenčiansky senior a pedagóg.  

Žigmund Paulíny sa narodil 15. 2. 1750 v Bíni (Maďarsko). Teológiu študoval na nemeckých univerzitách v Lipsku, Halle a vo Wittenbergu. Po skončení štúdií pôsobil 4 roky ako kňaz v Novohrade. V roku 1782 ho barónka Estera Príleská pozvala v mene cirkevného zboru do Zemianskeho Podhradia, aby kázal veriacim.

V januári 1784 Paulíny skutočne prišiel a ešte v ten mesiac bol slávnostne uvedený do úradu. Kým nebola dokončená stavba fary, býval v tunajšom kaštieli u mecenášov cirkevného zboru Príleských. Fara bola dokončená v roku 1785 a v tomto roku bol slávnostne položený základ tunajšieho kostola, ktorý bol dostavaný práve vďaka Estere Príleskej už v roku 1801 v jedinečnom empírovom slohu.

Pri posviacke kostola sa konali služby Božie najprv v kaplnke kaštieľa, kde Paulíny slúžil predošlých 17 rokov, a do kostola odtiaľ preniesli všetky liturgické nádoby. Žigmund Paulíny sa stal prvým kazateľom v tomto jedinečnom, v empírovom slohu postavenom kostole. Počas jeho pôsobenia sa zariadil aj interiér kostola. Po 5 rokoch zbierky si cirkevníci zadovážili organ a v r. 1814 aj drevenú ohrádku pred oltár. Kostol vydláždili plochými pieskovcovými kameňmi spod Lopeníka a na objednávku dali uliať 155 funtový zvon.

Paulíny aktívne pôsobil v evanjelickom školstve - od roku 1791 bol dekanom v Trenčianskom senioráte a do dejín pedagogiky sa zapísal svojím šlabikárom Šlabikář, z nehož se dítky litery znáti šlabikovati a čísti mohou naučiti. V r. 1822 ho zvolili za seniora. Tohto významného kňaza si Pán večnosti povolal 10. apríla 1831 po 47-ročnom požehnanom pôsobení v tomto zbore vo veku 81 rokov.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby