Niečo o prestavbe materskej školy

Milý spoluobčania, chcel by som Vám touto cestou podrobnejšie opísať a zdokumentovať prestavbu materskej školy. Budem sa snažiť opísať Vám krok po kroku, ako sme sa s tým popasovali. Realizáciou prestavby sa vlastne vyriešia kapacitné priestory, aby sme mohli prijať maximálny počet detí do jednotriedky, ktorý nám povoľuje zákon o školstve a školských zariadeniach.

S prestavbou sme začali po zatvorení MŠ dňa 17.7.2012. Práce boli priebežne plánované za výbornej koordinácie stavebnej firmy pána Jána Dzuráka. Najskôr sa musel rozobrať sklad, z ktorého mala vzniknúť krásna herňa s jedálňou pre naše deti. To bolo to najľahšie. Potom sme museli vykopať základy pod nosné múry, naviazať železo a zabetónovať. Vlastne sme začali od základu.

 010203thumb 04

Ďalší krok bol zhutniť podlahu, položiť oceľové rohože, urobiť debnenie a betonáž. Začali sa murovať obvodové múry. Po šťastlivom vymurovaní sa začalo pracovať na debnení horného venca s naviazaním oceľovej konštrukcie a jeho zabetónovaním.

050607

Tieto práce boli ukončené 27.7.2012. Potom sme začali búrať otvor do pôvodnej jedálne s úmyslom prepojiť jednotlivé miestnosti a vytvoriť tak jednu veľkú herňu s jedálňou. Pri týchto prácach sa nám vyskytli nečakané komplikácie. Hrozilo veľké nebezpečenstvo pádu časti strechy, nakoľko práve v týchto miestach došlo k zatekaniu drevenej konštrukcie a následnému odhnitiu a aj zlomeniu nosných trámov. Po konzultácií s projektantom, statikom a vedúcim stavby sme našli spoločné riešenie, ako tento nečakaný problém riešiť. Vyriešili sme ho nad očakávanie. Spevnili sme celú časť oceľovou konštrukciou v kombinácii s drevom.

080910

Toto bol asi najväčší problém celej stavby. Od tohto okamihu nám išla práca od ruky. Začalo sa pracovať na streche. Hneď ako bol pribitý krov, domurovali sa štíty a dokončila strecha. Nastala druhá etapa - práce v interiéry. Robila sa nová elektroinštalácia, rozvody ústredného kúrenia, omietky stien, uteplenie, obloženie stropu sadrokartónom, montáž nových a výmena všetkých starých okien. Záverečnou prácou bolo všetko krásne vymaľovať.
Tieto práce sa museli stihnúť do 20.8. 2012. Čo sa nám spoločným úsilím aj podarilo zrealizovať. V deň kolaudácie dňa 21.8. 2012 nebola položená len plávajúca podlaha. Z praktického dôvodu. Na čerstvo zabetónovanú podlahu, by to asi nebolo správne riešenie, čo nám aj pri kolaudácii akceptovali. Všetci boli nadšení, akú máme krásnu škôlku. Vyjadrenie inšpektorátu práce sme získali v ten deň a od Úradu verejného zdravotníctva SR so sídlom v TN schválené prevádzkové poriadky v priebehu ďalšieho týždňa. Bez akýchkoľvek výhrad sme skolaudovali a mohli sa tešiť na začatie školského roka dňa 5.9. 2012, kedy vynovenú škôlku navštívia naše deti po prvý raz. Verím, že boli milo prekvapené a v našej vynovenej MŠ sa cítia skoro ako doma.

11Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prestavbe MŠ vyslovujem veľké úprimné ďakujem. Na prácach sa zúčastnilo približne 46 ľudí. Nebudem ich tu všetkých menovať mohlo by sa stať, že by som niekoho nespomenul, a to by som bol ozaj nerád, preto to riešim takouto formou. Verím , že mi to všetci, na ktorých pri písaní tohto článku myslím prepáčia. Som šťastný, že sa v tejto zlej dobe plnej závisti a neprajnosti nájdu ochotní ľudia priložiť ruku k dielu a dokážu obetovať pre radosť druhých aj niečo zo svojho. Som hrdý na to, že som mohol spolupracovať s takýmito ľuďmi a ešte viac ma teší, že to neboli len ľudia z našej obce, ale aj zo susedných obcí Bošáca, Trenčianske Bohuslavice a Nová Bošáca. Môžem povedať, že minimálne tretina vykonaných prác a časť stavebného materiálu bola poskytnutá ako sponzorský dar. Viem, je to len pár slov napísaných na našej obecnej stránke, ale chcem všetkým aspoň týmto spôsobom prejaviť moju úctu a vďaku za to, čo sme spoločnými silami dokázali zrealizovať. Hoci zo začiatku sa to zdalo viac menej nemožné. Nech sa Vám všetkým darí v osobnom a aj pracovnom živote, nech Vás sprevádza úspech za úspechom a obchádzajú všetky choroby a hlavne, aby ste mali pevné zdravie a naďalej Vašou prácou robili druhým život o niečo krajším.
Ešte raz ĎAKUJEM.

Miroslav Zámečník

starosta obce

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby