Niečo o mladých hasičoch

hasici logoDOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA - OKRESNÝ VÝBOR, ul. 1.mája 309,

915 01  NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

 

Vyhodnotenie jesennej časti hry

Plameň za výcvikový rok 2012

 

Na zasadnutí komisie mládeže OV DPO, konanej dňa 03.10.2012 v Novom Meste nad Váhom bol určený termín vykonania jesennej časti hry Plameň.

Organizačné zabezpečenie jesennej časti mládežníckej hry PLAMEŇ členovia komisie prerokovali a rozhodli, že sa táto bude konať v Zemianskom Podhradí formou branného preteku, kde bude celkom 7 disciplín. Ďalej si členovia KM rozdelili úlohy týkajúce sa zabezpečenia tejto súťaže. Jesenná časť okresného kola mládežníckej  hry PLAMEŇ sa konala za krásneho slnečného dopoludnia dňa  20. októbra 2012 od 9 00 hod. na hasičskom  ihrisku v obci  Zemianske Podhradie (v prípade  nepriaznivého počasia bola zabezpečená telocvična ZŠ v Bošáci).

 

Štáb súťaže:

veliteľ súťaže Ing. Štefan Kusenda podpredseda OV DPO pre mládež
náčelník org. štábu Bc. Jozef Smolinský predseda OV DPO
hlavný rozhodca Peter Nemček člen komisie mládeže OV DPO
člen štábu Mgr. Marián Kriško člen Predsedníctva OV DPO

 

 

 

 

 

 

Súťažili 10 - členné družstvá, zložené z chlapcov, z dievčat a zmiešané. Hodnotená bola jedna kategória. Družstvá boli rozdelené do dvoch vekových skupín a to: 8-12 rokov a 13-16 rokov.

Súťažilo sa v nasledovných disciplínach:

1. Hasičská štafeta dvojíc

2. Hod granátom na cieľ

3. Viazanie uzlov

4. Určovanie vecných prostriedkov

5. Určovanie dopravných značiek

6. Predlekárska prvá pomoc

7. Streľba zo vzduchovky

 

Celá súťaž bola bodovaná  podľa správnosti vykonania disciplíny. Len disciplína hasičská štafeta dvojíc, sa merala na čas a po skončení sa vyhodnotil najhorší dosiahnutý čas so ziskom 1 bodu, ďalší lepší čas 2 body, ďalší lepší 3 body a takto postupne až po víťaza.

Celkovo sa nám na tejto jesennej časti zúčastnilo šesť desaťčlenných súťažných kolektívov z 5. DHZ súťažiacich v dvoch kategóriách. Na prvom mieste skončili s rovnakým počtom  bodov spoločne kolektívy z domáceho DHZ Zemianske Podhradie a Stará Turá (132b). Keďže nie je postupový rok,  nerobili sme ďalší rozstrel a I. miesta sme kolektívom uznali. Na druhom mieste sa umiestnili mladí hasiči z Čachtíc (130b), na treťom  Bošáca (129b) a štvrté boli Bzince pod Javorinou (126b). Družstvo mladých hasičov do 12 rokov bolo jedno zo Starej Turej a bolo umiestnené na I. mieste vo svojej kategórií, s počtom 127 bodov. Aj keď sa na prvý pohľad zdalo, že pri  disciplínach budú bodové rozdiely väčšie, výsledné body boli veľmi tesné. Na základe poznatkov z tejto  súťaže uvažujeme do budúcna  dať časový limit na  plnenie jednotlivých disciplín, aby nedochádzalo k prieťahom na stanovištiach.

Pri záverečnom vyhodnotení sme vyjadrili poďakovanie súťažiacim, rozhodcom, a samozrejme usporiadajúcemu DHZ Zemianske Podhradie a jeho členom za prípravu a zorganizovanie súťaže na vysokej úrovni. Deťom sme pripomenuli, aby si medzi seba prizvali aj ďalších spolužiakov, či kamarátov a že sa radi stretneme na ďalších súťažiach.

Záverom by som hodnotil z môjho pohľadu, že súťaže boli pripravené na veľmi dobrej úrovni, a treba poznamenať, že sa mohlo zúčastniť viacej kolektívov. Preto by som žiadal, aby sa obnovila práca s mládežou vo viacerých DHZ v okrsku. Smutne konštatujem, že máme aj také kolektívy, ktoré súťažia na medzinárodnej úrovni, ale domácej  súťaže sa nezúčastnili.

Poďakovanie patrí celému OV DPO v Novom Meste nad Váhom za nájdenie spôsobu financovanie týchto  súťaží, čo sa týka poskytnutia občerstvenia pre každého  súťažiaceho, vedúceho i vodiča ako aj zakúpenia  vecných cien.

Vedúcim kolektívov za pripravenosť detí, ich vedomosti, ustrojenosť a disciplínu.

V mojom mene ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali pri príprave, organizovaní, ale aj zabezpečení samotných súťaží a to aj v prípade, kedy z ich okrsku mládež
neštartovala a oni boli ochotní prísť pomôcť pre úspešný priebeh zápolenia našich mladých  hasičov (DHZ Lúka).

 

Ďakujem za pozornosť

 

Ing. Štefan Kusenda

predseda KM OV DPO

Nové Mesto n/Váhom

 

 

 

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby