Prečo je dôležité zbierať opotrebovaný kuchynský olej?

Vážení občania obce Zemianske Podhradie,
so separovaním odpadov a ochranou životného prostredia sa stretávame denne. Pre niektorých z nás je separácia odpadov samozrejmosťou, no mnohí sa k tejto dôležitej veci stavajú ľahostajne.
Energia vyrobená z bionafty je omnoho lepšia pre naše životné prostredie, pretože sa jej spaľovaním uvoľňuje do ovzdušia podstatne menej CO2 emisií ako je tomu pri fosílnych palivách. Taktiež obsah iných nebezpečných látok (napr.: oxidy síry a oxidy dusíka) je nižší ako pri klasickej nafte. Použitý kuchynský olej býva obyčajne súčasťou komunálneho odpadu a môže preto spôsobiť závažné škody na životnom prostredí (napr.: podzemnej vody alebo pôdy). Môžete tomu zabrániť, ak sa rozhodnete začať zbierať použitý kuchynský olej.


Pri neekologickom odstraňovaní kuchynského oleja sa:

 

Kanálové potrubie zanesenie, prípadne môže upchať.

Pri vylievaní použitého kuchynského oleja do výlevky, tento olej vytvára olejový film na vnútornej ploche kanálového potrubia. Na tento olejový film sa v krátkom čase začnú zachytávať rôzne nečistoty, ktoré prúdia kanálom. Tieto nánosy vytvoria hustú hmotu na krajoch potrubia, ktorá najskôr zúži priemer kanála, čím značne poklesne prietoková kapacita kanálového potrubia a v konečnom dôsledku môže celý kanál i upchať. Náklady na prečistenie kanála sú relatívne vysoké a preto je zber oleja najjednoduchším a najlacnejším spôsobom ako predchádzať tomuto problému.

 

Životné prostredie
Pri odstraňovaní použitého kuchynského oleja do voľnej prírody sa môže znečistiť nielen životné prostredie, najmä pôda a podzemná voda ale aj ohroziť životy ľudí. Pretože prepálený kuchynský olej obsahuje karcinogénne (rakovinotvorné) látky.
Naša spoločnosť ponúka svoju pomoc pri zbere opotrebovaného oleja aj obciam na Slovensku. Teší nás, že aj Váš pán starosta Miroslav Zámečník podporuje ekologické aktivity a s radosťou prijal ponúknutú pomoc. Všetci môžeme tak pomôcť krásnej prírode, ktorá si to zaslúži.


TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU !

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
manažérka marketingu
Považany 287
916 26 POVAŽANY

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby