Oznam- TVK a.s. odpis vodomerov dňa 11.1. 2018

 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. oznamujú svojim odberateľom, že vo štvrtok 11. 01.  2018 budú pracovníci vykonávať odpis vodomerov.

Prosíme odberateľov, aby pracovníkom TVK a.s., sprístupnili miesta, kde sa nachádzajú vodomery. Ďakujeme